Over het Steunfonds

De Stichting Steunfonds voor Jeugdbeschermingsbelangen is opgericht in 1928 en heeft een budget dat  wordt gebruikt om de  huidige doelstelling te bereiken: het verlenen van steun aan individuele kinderen en jongeren tot 18 jaar in Brabant en Limburg die financieel tekort komen.

Conform de statuten van de stichting dient het bestuur te bestaan uit minimaal drie personen die affiniteit hebben met de doelgroep en lid zijn van een protestants-christelijke kerkelijke gemeente.

Het verlenen van steun gebeurt onder meer met medewerking van erkende jeugdinstellingen. Zij kennen de behoeften van hun cliƫnten het beste. Alleen instellingen kunnen per e-mail aanvragen voor steun voor hun individuele cliƫnten doen bij het Steunfonds.

Deze aanvragen worden door het bestuur  van het Steunfonds beoordeeld op vastgestelde criteria en vervolgens wordt het toegewezen bedrag uitgekeerd aan de instelling. De betrokken instanties zijn verantwoordelijk voor het goed terecht komen van de steun en dienen dit dan ook te verantwoorden in hun financieel jaarverslag.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds voor Jeugdbeschermingsbelangen is onbezoldigd en bestaat momenteel uit vijf personen:

  • Gezina Derks, voorzitter
  • Bea Vonk, secretaris
  • Erik van der Strate, penningmeester
  • Idy van Leeuwen, algemeen bestuurslid
  • Thijs Vader, algemeen bestuurslid
  • Jasper Kuijper, algemeen bestuurslid