Toelichting en Voorwaarden voor aanvraag

De Stichting Steunfonds voor Jeugdbeschermingsbelangen  beheert een fonds dat ten doel heeft kinderen van 0-18 jaar, die door de (gezins)situatie waarin zij verkeren tekort komen in materiële en/of immateriële zin,  financieel  te ondersteunen.

Stichtingen die hetzelfde doel nastreven en een vergelijkbare werkwijze hebben (individuele aanvragen worden beoordeeld op overeenstemming met de doelstelling), kunnen per jaar een donatie ontvangen van onze stichting. Een voorbeeld van een dergelijke stichting is de stichting Leergeld. Het toe te kennen bedrag ligt tussen € 1.000,-- en € 5.000,-- euro per jaar. De hoogte van het bedrag hangt af van de omvang van het werkgebied en het aantal geholpen kinderen.

Voorwaarden

  1. De stichting is actief in de provincies Limburg en/of Noord Brabant.
  2. De stichting is ANBI erkend.
  3. De aanvragende stichting is verantwoordelijk voor het goed terecht komen van de steun en dient dit dan ook te verantwoorden in het financieel jaarverslag.
  4. Een stichting kan eenmaal per kalenderjaar een aanvraag doen door het bijgevoegde formulier in te vullen.
  5. Het jaarverslag van het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn via een link op de website van de stichting, die een aanvraag doet.

 

De ingediende aanvragen worden door het bestuur van het Steunfonds beoordeeld aan de hand van het formulier en het jaarverslag van de aanvragende stichting.

Het besluit van het bestuur van de Stichting is bepalend en hiertegen kan geen beroep worden ingediend.