Aanvraag voor stichting indienen

Gegevens aanvragende organisatie
Gegevens voorzitter
Gegevens penningmeester
Gegevens bank
Jaarverslag
Dekkingsgebied
Geholpen kinderen afgelopen jaar
Ondertekening aanvraag
Voorwaarden aanvraag gelezen